Loading...

بیمه شخص ثالث

بیمه شخص ثالث 

شما می توانید با داشتن بیمه نامه شخص ثالث خسارتی را که توسط خودروی شما به اشخاص ثالث وارد می شود را جبران نمائید .

البته بر اساس قانون بیمه اجباری شخص ثالث ، همه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی موظفند مسئولیت خود را در مقابل اشخاص ثالث و در قبال خسارت های مالی و جانی نزد یکی از شرکت های بیمه داخلی بیمه نمایند .

در بیمه ثالث منظور از شخص ثالث ، هرشخصی به استثنای راننده مسبب حادثه است که به سبب حوادث خودرویی مورد بیمه دچار زیان های مالی یا جانی شود به همین دلیل بیمه البرز با ارائه بیمه نامه این امکان را به شما می دهد تا خسارت های احتمالی را جبران نماید .

نظرات