Loading...

بيمه نامه مسئوليت

بیمه نامه مسئولیت

 

بر اساس قانون مسئولیت مدنی ایران كلیه افراد جامعه اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در قبال زیان و صدمات وارده به دیگران مسئول می باشند و نسبت به جبران آن باید اقدام نمایند. موضوع بیمه مسئولیت مدنی، تامین و جبران خسارت هایی است كه براثر تقصیر و خطا و یا فعالیت مخاطره آمیز بیمه گذار متوجه دیگران می شود .در بیمه مسئولیت مدنی خسارت های مورد پوشش شامل خسارت های بدنی و خسارت های مالی می باشد . از انواع متداول بیمه های مسئولیت مدنی می توان به موارد زیر اشاره نمود :

1 - بیمه مسئولیت مدنی كارفرما در قبال كاركنان 

كلیه كارفرمایان نسبت به جبران خسارات وارده به كاركنان و كارگران كه ناشی از حوادث حین كار باشد و منجر به صدمات جسمانی و جانی شود، مسئول هستند.این بیمه نامه مسئولیت مدنی بیمه گذار را در مقابل كاركنان، تحت پوشش بیمه قرار می دهد.تمامی كاركنان شاغل در محدوده محل كار تحت پوشش این بیمه نامه خواهند بود.به موجب این بیمه نامه غرامت فوت و نقص عضو كارگران در حد دیه و همچنین هزینه پزشكی آنان تا سقف خریداری شده تحت پوشش می باشد.

الف ) بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان  ویژه فعالیت‌های خدماتی، صنعتی، تولیدی بازرگانی

به کلیه فعالیت‌هایی که مربوط به احداث بنا نباشد و فعالیت‌های عمرانی را نیز در بر نگیرد فعالیت صنعتی، تجاری، خدماتی، بازرگانی می‌گویند. مانند شرکت‌ها و سازمان‌ها و … . فروشگاه‌ها، مراکز تجاری کارگاه‌های کوچک و بزرگ، کارخانه‌ها، نجاری جوشکاری تراشکاری، کارخانجات نساجی، دارویی، صنایع آهن و فولاد و … . شرکت‌های بیمه ریسک فعالیت این مشاغل را به هشت دسته تقسیم نموده‌اند و پایه طبقه شغلی و ریسک شغل یکی از موارد مهم در تعیین نرخ و قیمت بیمه مسئولیت مدنی کارفرما خدماتی می‌باشد

ب) مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی

کارگرانی که در پروژه فعالیت دارند و در حین کار و در محدوده تعریف شده دچار آسیب می‌شوند، بیمه گر موظف به پرداخت خسارت با توجه به تعهدات مورد درخواست این بیمه نامه می‌باشد. پوشش این بیمه نامه کلیه مراحل ساخت شامل: تخریب، گودبرداری، احداث بنا را در بردارد. و بسته به متراژه پروژه و تعداد کارگران فعال و سقف تعهدات درخواستی، کلوزهای انتخابی هزینه بیمه مسئولیت ساختمانی تغییر می‌نماید. بهینه است که در خصوص شرایط و تعهدات بیمه نامه و کلوزها و نحوه پرداخت خسارت در بیمه مسئولیت ساختمانی بدانید تا از بهترین شرایط و پوشش‌ها بهره‌مند گردید.

ج) بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان ویژه فعالیت های عمرانی

در این بیمه نامه آنچه برای بیمه گر در ابتدا مهم است نوع پروژه و تعداد کارگر، تعهدات و کلوزهای مورد درخواست می‌باشد.در این بیمه نامه محل مورد فعالیت قید می‌گردد و پوشش برای محل اعلام شده است و حتما باید پیمان به بیمه گر داده شود چرا که بیمه گر از اطلاعات پیمان موضوع کار و فعالیت را ارزیابی می‌نماید پیرو آن ریسک را درست ارزیابی و حق بیمه را بر همین پایه اعلام می‌نماید. و در زمان پرداخت خسارت نیز به بیمه گر کمک خواهد نمود .
نکته مهم در بیمه مسئولیت عمرانی این است که فعالیت به چهار گروه دسته بندی می‌گردد و نرخ بیمه نامه بر اساس ریسک طبقه مورد نظر تعیین می‌گردد و کلیه اطلاعات مورد نیاز بیمه مسئولیت عمرانی در پیمان مشخص شده است .

*** نکته : دلیل اینکه ساختمان سازی از پروژه عمرانی جدا شده است این هست که ساختمان سازی بیشتر توسط عموم مردم و اشخاص حقیقی انجام می‌گیرد و دارای ریسک‌های مشابه هست ولی پروژه های عمرانی توسط متخصصین و شرکت‌ها به مقررات خاص انجام می گیرد و بین ریسک‌های آنها تفاوت های بسیار هست .

2- بیمه‌ مسئولیت‌ حرفه‌ ای‌ پزشكان‌،پیراپزشكان‌
 
موضوع‌ این‌ بیمه‌، جبران‌ مسئولیت‌ حرفه‌ای‌ بیمه‌ گذار " پزشك‌" كه‌ ناشی‌ از قصور، خطا، اشتباه‌ یا غفلت‌ وی‌ در انجام‌ امور پزشكی‌ است‌ كه‌ منجر به‌ ورود صدمات‌ جسمانی‌ یا فوت‌ اشخاص‌ گردد و در ارتباط‌ با معالجه‌، مداوا یا عمل‌ جراحی‌ بیماران‌ باشد همچنین‌ مسئولیت‌ ناشی‌ از اعمال‌ انجام‌ شده‌ در مدت ‌بیمه‌ نامه‌ در صورت‌ احراز انتساب‌ آن‌ به‌ اعمال‌ مذكور، ظ‌رف‌ مدت‌ سه‌ سال‌ از تاریخ‌ انجام‌ عمل‌ نیز تحت‌ پوشش‌ می‌باشد هزینه‌های‌ دادرسی‌ متعلقه‌ در هر دعوی ‌مشمول‌ تعهدات‌ بیمه‌گر محسوب‌ می‌ گردد.
مواردی‌ كه‌ خارج‌ از تعهد بیمه‌گر است‌ و غرامت‌ یا خسارتی‌ پرداخت‌ نمی‌شود :

اسثنائات :

- خسارات‌ ناشی‌ از درمان‌ یا عمل‌ جراحی‌ خارج‌ از تخصص‌ بیمه‌گذار.
- خسارات‌ ناشی‌ از هرگونه‌ معالجه‌، مداوا و یا عمل‌ جراحی‌ توسط بیمه‌گذار در صورتی‌ كه‌ وی‌ از مواد مخدر یا داروهای‌ خواب‌آور و یا مشروبات‌ الكلی‌ استفاده‌ كرده‌ باشد.
- غرامت ‌ناشی‌از هرگونه ‌معالجه‌، مداوا و یا عمل‌جراحی‌كه‌ خلاف‌  قوانین‌ و مقررات‌ جاری‌ كشور باشد.
- غرامت‌ ناشی‌ از هرگونه‌ بیهوشی‌ عمومی‌ كه‌ خارج‌ از درمانگاه‌ یا بیمارستان‌ انجام‌ شده‌ باشد.
- غرامت‌ ناشی‌ از دعاوی‌ اشخاص‌ ثالث‌ در خصوص‌ عدم‌النفع.‌
- غرامت‌ ناشی‌ از انجام‌ معالجه‌، مداوا و یا عمل‌ جراحی‌ نسبت‌ به‌ منسوبین‌ درجه‌ یك‌ (سببی‌ و نسبی‌)
- غرامت‌ ناشی ‌از انجام‌ هرگونه ‌مداوا، معالجه‌ و یا عمل‌جراحی‌ به‌منظور زیبایی‌.


در این‌ نوع‌ بیمه‌نامه‌ تعهد بیمه‌گر در هر مورد محدود به‌ جبران‌ غرامت‌ مسئولیت‌ مدنی‌ بیمه‌گذار براساس‌ حداكثر سقف‌ مندرج‌ در بیمه‌نامه‌ است‌. لازم‌ به‌ توضیح‌ است‌ كه‌ در مورد این‌ بیمه‌نامه‌ حداكثر سقف‌ تعهدات‌ مالی‌ برای‌ جرح ‌و فوت‌ باید به ‌نحوی‌ تعیین‌ شود كه‌ منطبق ‌با آراء صادره‌ از محاكم‌ و مراجع‌ ذیصلاح‌ قانونی‌ باشد.

  3- بیمه مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث ناشی از انجام عملیات ساختمانی 
گاهی در طول انجام  عملیات ساختمانی ،خسارت مالی و صدمات جسمانی  به اشخاص ثالث وارد می آید كه ناشی از عملیات تخریب، گودبرداری ، پی كنی، نصب اسكلت فلزی و سایر كارهای عمرانی است. این خسارت ها شامل نشست ساختمان های مجاور، ریزش ساختمان های مجاور، خسارت مالی وارد به اثاثیه ساختمان های مجاور در اثر ریزش،خسارت وارد به خیابان، پیاده رو  و اموال عمومی از جمله فضای سبز، خسارات وارد به تأسیسات تحت الارضی از جمله خطوط انتقال آب، گاز  و تلفن  و همچنین خسارات جانی وارد به عابرین و همسایگان می باشد. با اخذ این بیمه نامه مسئولیت صاحبكار و كلیه عوامل اجرایی به طور مشترك در قبال اشخاص ثالث تحت پوشش قرار می گیرد.

4- بیمه‌مسئولیت‌ مدنی‌ دارندگان آسانسور
 امروزه‌ آسانسورها در ساختمان‌ های‌ تجاری‌ و مسكونی‌،جزء تأسیسات ‌اساسی‌ به‌ شمار می‌روند هر چند كه‌ تعمیر و نگهداری‌ دوره‌ ای‌ آسانسورها از ط‌رف‌ مالكین‌ انجام‌ می‌ شود ولیكن‌ بروز حوادث‌ ناشی‌ از سهل‌ انگاری‌ در نگهداری‌، عیوب‌ قسمت‌ های‌ مكانیكی‌ و الكتریكی‌ "كه‌ ناگهانی‌ بروز می‌ نماید" سبب‌ ورود صدمات‌ جانی‌ به‌ استفاده‌ كنندگان‌ از آسانسور می‌ گردد بیمه‌ مسئولیت ‌آسانسور قراردادی‌ است‌ كه‌ غرامت‌ فوت‌ و نقص‌ عضو سرنشینان‌ آسانسور را در صورت‌ وقوع‌ حوادث‌ جبران‌ می‌ نماید.

5- بیمه نامه مسئولیت مدیران مجموعه های ورزشی

چنانچه افراد در حین حضور در مجموعه ورزشی و استفاده از وسایل و امکانات ورزشی یا انجام تمرینات ورزشی دچار حادثه و صدمات جسمانی گردند که در آن مسئولیت مدیر مجموعه ورزشی از سوی مقامات قضایی محرز گردد بیمه‌گر با توجه به تعهدات بیمه نامه نسبت به جبران آن بر می‌آید.در این بیمه نامه بیمه گذار با پرداخت هزینه اضافی می‌تواند تماشاچیان را نیز بیمه نماید .

6- بیمه مسئولیت مدنی دارندگان جرثقیل ، ماشین آلات راه سازی و ساختمانی ، کشاورزی

این بیمه نامه ، مسئولیت دارندگان ماشین آلات سنگین مانند جرثقیل‌، تاور کرین و ... و خسارت و آسیبی که به اشخاص ثالث وارد می‌گردد از خسارت بدنی و جانی تا مالی را تحت پوشش قرار می‌دهد . رانندگان این وسائط باید دارای گواهینامه مربوطه باشند. در بیمه مسئولیت مدنی دارندگان جرثقیل و … ناحیه تحت پوشش در محدوده پروژه است، این وسایط اجازه تردد در شهر را ندارند به جز محدوده پروژه به همین دلیل پلاک شهربانی هم ندارند .

7- بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی

مسئولیت متصدیان حمل در قبال ارسال کنندگان و صاحبان کالا را پوشش می‌دهد و در قالب بیمه مسئولیت حرفه‌ایی می‌باشد. در قبال هر حادثه‌ایی که از حمل و نقل به بار آسیب وارد گردد پوشش می‌دهد. بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل برای هر وسیله حمل از جمله زمینی، دریایی، هوایی پوشش دارد .

سایر بیمه های مسئولیت شامل :

بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین طراح، ‌محاسب و ناظر ساختمان

بیمه مسئولیت مدیران هتل ها و سالن های پذیرائی

بیمه مسئولیت مدنی مدیران مهد کودک

بیمه مسئولیت برگزارکنندگان تورهای سیاحتی و زیارتی

بیمه مسئولیت مدنی مدیران شهربازی درقبال استفاده کنندگان

بیمه مسئولیت مدنی مدیران و ناجیان استخرها

و ... 

 

 

نظرات